סה"כ צפיות בדף

יום שני, מאי 22

אדיר בנימיני מוכיח את קובי לויחבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, החליט להוכיח את יריבו ח"מ קובי לוי (סיעת הרווחה) על כל הבטחתויו והצהרותיו לפני הבחירות. לוי, עיתונאי לשעבר, התפרסם בעיר נתניה הודות לטורו השבועי "הצלפות" אותו כתב במשך שנים במקומון "השבוע בנתניה", במסגרתו "הצליף" קשות בפוליטיקאים מכל הקשת הפוליטית במישור המקומי והארצי כאחד. בנימיני טוען במכתבו שלוי "הפך להיות העתק חיוור ודהוי" של כל מה שהוא עצמו הטיף נגדו במשך שנים.

להוכחת טענותיו כלפי ח"מ לוי, מביא ח"מ בנימיני מספר ציטטות של לוי מהעיתונות המקומית לפני שנבחר למועצת העיר, הצהרות מאחוריהם הוא לא מצליח לעמוד מאז שנבחר למועצה. הבטחות צריך לקיים טוען בנימיני, ומבקש מלוי שיבקש את סליחתם של כל אותם חברי מועצה דתיים בהם פגע בהצלפותיו במהלך השנים.


רקע : מצוות התוכחה
מקורו של הצווי הוא בפסוק "לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" המופיע בספר ויקרא י, יז

הרב ליכטנשטיין מסביר באתר "ישיבת הר-עציון אלון שבות" כי הרמב"ם, ראב"ע, הרמב"ן ועוד מפרשים, מבינים את הפסוק כמקשה אחת, החלק השני ממשיך את החלק הראשון. אם יש ריב בין אנשים אל תשנא בלב, אלא הוכח את חברך על מעשיו, כך לא יהיה חטא, ויהיה שלום.

בערכין טז: ההסתכלות היא קצת אחרת. "הוכח תוכיח" מופיע שם לא כקשור ל'לא תשנא' אלא כמנותק מימנו. אם הנך רואה שאדם מתנהג לא בסדר, ללא קשר אם זה כלפיך או לא, יש להוכיחו. "מניין לרואה בחברו דבר מגונה שחייב להוכיחו שנאמר: 'הוכח תוכיח* וכו'". הגמ' בברכות (לא.) מעירה לגבי הוכחת עלי את חנה ('עד מהי תשתכרין') "אמר רבי אלעזר מכאן לרואה בחבירו דבר שאינו הגון צריך להוכיחו.

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

אין תגובות: